chloromethylphenylsilane etymology

English word chloromethylphenylsilane comes from English chloromethyl ((organic chemistry) The univalent radical Cl-CH2-.)

Detailed word origin of chloromethylphenylsilane

Dictionary entryLanguageDefinition
chloromethyl English (eng) (organic chemistry) The univalent radical Cl-CH2-.
chloromethylphenylsilane English (eng)