galactocele etymology

English word galactocele comes from English galacto-, English -cele

Detailed word origin of galactocele

Dictionary entryLanguageDefinition
galacto- English (eng)
-cele English (eng) (possibly, nonstandard) Alternative form of -coel (“cavity”) (medicine) A hernia.. (medicine) A tumour.
galactocele English (eng) A cystic tumor containing milk or a milky substance, usually located in the mammary glands, and caused by a protein plug that blocks off the outlet.

Words with the same origin as galactocele

Descendants of galacto-
galactase galactocentric galactocerebroside galactofuranose galactogen galactoglucan galactoglycerolipid galactogram galactography galactokinase galactolipid galactomannan galactometer galactooligosaccharide galactopoiesis galactoprotein galactopyranose galactopyranoside galactosialidosis galactosphingolipid galactosucrose
Descendants of -cele
adenocele amniocele blastocele bronchocele choledochocele encephalocele enterocele glossocele hepatocele keratocele laparocele lymphocele merocele mucocele omphalocele pneumatocele proctocele pseudocele rectocele spermatocele ureterocele urethrocele urocele varicocele