hepatocele etymology

English word hepatocele comes from English -cele, English hepato- (Pertaining to the liver.)

Detailed word origin of hepatocele

Dictionary entryLanguageDefinition
-cele English (eng) (possibly, nonstandard) Alternative form of -coel (“cavity”) (medicine) A hernia.. (medicine) A tumour.
hepato- English (eng) Pertaining to the liver.
hepatocele English (eng) (medicine) hernia of the liver.

Words with the same origin as hepatocele

Descendants of -cele
adenocele amniocele blastocele bronchocele choledochocele encephalocele enterocele galactocele glossocele keratocele laparocele lymphocele merocele mucocele omphalocele pneumatocele proctocele pseudocele rectocele spermatocele ureterocele urethrocele urocele varicocele
Descendants of hepato-
hemihepatectomy hepatalgia hepatobiliary hepatoblast hepatocarcinoma hepatocholangial hepatocirrhosis hepatocystic hepatoduodenal hepatoenteric hepatofugal hepatogastric hepatogenesis hepatology hepatonephrotoxicity hepatopancreas hepatorrhagia hepatorrhea hepatosis hepatosplenic hepatosteatosis hepatotactic hepatotumorigenesis hepcidin