etymologeek.com > Esperanto > Rulsketilo
You are viewing the etymology of rulsketilo meaning: (Noun) A roller skate.A roller skate.. You may also see other Esperanto etymologies of rulsketilo.
Esperanto word rulsketilo comes from Esperanto sketilo (A skate.), Esperanto ruli ((transitive) to roll.).

Rulsketilo etymology ?

Rulsketilo detailed word origin explanation

Dictionary entryLanguageDefinition
sketilo Esperanto (epo) A skate.
ruli Esperanto (epo) (transitive) to roll.
rulsketilo Esperanto (epo) A roller skate.

Words with the same origin as rulsketilo

Descendants of ruli
rula rulaĵo rulo rulseĝo rultabulo rulumi rulŝtuparo rulŝuo