aggressiivisesti etymology

Finnish word aggressiivisesti comes from Finnish -sti, Finnish aggressiivinen (Aggressive.)

You can also see our other etymologies for the Finnish word aggressiivisesti. Currently you are viewing the etymology of aggressiivisesti with the meaning: (Adverb) Aggressively.Aggressively

Detailed word origin of aggressiivisesti

Dictionary entryLanguageDefinition
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
aggressiivinen Finnish (fin) Aggressive.
aggressiivisesti Finnish (fin) Aggressively.

Words with the same origin as aggressiivisesti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi
Descendants of aggressiivinen
aggressiivisuus