allekirjoitus etymology

Finnish word allekirjoitus comes from Finnish -us, Finnish allekirjoittaa

Detailed word origin of allekirjoitus

Dictionary entryLanguageDefinition
-us Finnish (fin) Forms nouns from verbs, describing an action or event.. Forms nouns, indicating resemblance or association. Short form of the suffix -uus, used where the stem of the root adjective ends in a vowel.
allekirjoittaa Finnish (fin) (transitive) To sign, subscribe, underwrite.. (transitive, figuratively) To underwrite, accept.
allekirjoitus Finnish (fin) Autograph. Signature.

Words with the same origin as allekirjoitus

Descendants of -us
ajoitus arvoitus hälytys keskus kirous kokemus kokous laite leikkaus maalaus määräys nopeus pahuksen pahus palvelus puolustus rakkaus rangaistus tarjous vaikutus vakuutus vallan varasto vastaus
Descendants of allekirjoittaa
allekirjoittaja allekirjoittaminen allekirjoittanut