anonta etymology

Finnish word anonta comes from Finnish anoa, Finnish -nta (Forms nouns that describe an action.)

Detailed word origin of anonta

Dictionary entryLanguageDefinition
anoa Finnish (fin) Anoa (transitive) To ask, request, plead, beg, implore, entreat, petition, solicit.. (transitive) ~ virkaa = to apply for a post/job.
-nta Finnish (fin) Forms nouns that describe an action.
anonta Finnish (fin) Synonym of anominen (act of applying).

Words with the same origin as anonta

Descendants of anoa
Anelma Ano ane anella anoja anomus
Descendants of -nta
halveksinta hieronta idäntä kellunta kullanhuuhdonta kysyntä laskenta liikunta perustanta puhkinta sanonta säädäntä taionta taonta tartunta toiminta torjunta torjuntahävittäjä töpeksintä uusinta vaihdanta vaihdunta valinta valvonta ärjyntä