aseveljeys etymology

Finnish word aseveljeys comes from Finnish -us, Finnish aseveli (Brother-in-arms.)

Detailed word origin of aseveljeys

Dictionary entryLanguageDefinition
-us Finnish (fin) Forms nouns from verbs, describing an action or event.. Forms nouns, indicating resemblance or association. Short form of the suffix -uus, used where the stem of the root adjective ends in a vowel.
aseveli Finnish (fin) Brother-in-arms.
aseveljeys Finnish (fin) Brotherhood-in-arms.

Words with the same origin as aseveljeys

Descendants of -us
ajoitus allekirjoitus arvoitus hälytys keskus kirous kokemus kokous laite leikkaus maalaus määräys nopeus pahuksen pahus palvelus puolustus rakkaus rangaistus tarjous vaikutus vakuutus vallan varasto vastaus