astuskella etymology

Finnish word astuskella comes from Proto-Finnic *astudak (To step, to take steps.)

Detailed word origin of astuskella

Dictionary entryLanguageDefinition
*astudak Proto-Finnic (fiu-fin-pro) To step, to take steps.
astua Finnish (fin) (intransitive) to step on, tread on, pace, stride. (transitive, agriculture) to mount, serve, breed, cover, sire. To enter.
astuskella Finnish (fin) To pace around slowly and leisurely.

Words with the same origin as astuskella

Descendants of *astudak
-asteinen aste aste-ero asteikko asteittain astejako astejaotus astelu astemitta astin astinlauta astua astuttaa fahrenheitaste haitta-aste kehitysaste kirkkausaste lämpöaste malja-aste paahtoaste plusaste työttömyysaste uusaste veroaste