astuttaa etymology

Finnish word astuttaa comes from Proto-Finnic *astudak (To step, to take steps.)

Detailed word origin of astuttaa

Dictionary entryLanguageDefinition
*astudak Proto-Finnic (fiu-fin-pro) To step, to take steps.
astua Finnish (fin) (intransitive) to step on, tread on, pace, stride. (transitive, agriculture) to mount, serve, breed, cover, sire. To enter.
astuttaa Finnish (fin) (transitive, agriculture) To have (an animal) mounted/served/bred (by another animal), to make (an animal = allative) serve/mount/breed (another animal).

Words with the same origin as astuttaa

Descendants of *astudak
-asteinen aste aste-ero asteikko asteittain astejako astejaotus astelu astemitta astin astinlauta astua astuskella fahrenheitaste haitta-aste kehitysaste kirkkausaste lämpöaste malja-aste paahtoaste plusaste työttömyysaste uusaste veroaste