asumaton etymology

Finnish word asumaton comes from Finnish -maton, Finnish asua ((intransitive) To live, reside.)

Detailed word origin of asumaton

Dictionary entryLanguageDefinition
-maton Finnish (fin) Forms negative adjectives indicating incapability from transitive verbs; in- ~ -able. Forms negative adjectives indicating lack of action upon the object from transitive verbs; un- ~ -ed. Forms negative adjectives indicating lack of an action from intransitive verbs; un- ~ -ed, etc.
asua Finnish (fin) (intransitive) To live, reside.
asumaton Finnish (fin) Uninhabited.

Words with the same origin as asumaton

Descendants of -maton
ajattelematon arvaamaton asiaankuulumaton auttamattomuus hiomaton huolimaton huomaamaton huomaamattomasti huomaamattomuus kokematon korvaamaton koskematon koskemattomuus kuolematon magnetoitumaton naimaton nukkaantumaton odottamaton tottelematon tuntematon uskomaton vahingoittumaton varomaton väistämätön ylitsepääsemättömästi
Descendants of asua
alkuasukas asuin- asuja asukas asukaspysäköintitunnus asukki asumus asunnoton asunnottomuus asunto asuttaa asutus