ehdottomasti etymology

Finnish word ehdottomasti comes from Finnish -sti, Finnish ehdoton

Detailed word origin of ehdottomasti

Dictionary entryLanguageDefinition
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
ehdoton Finnish (fin) (informal) an unconditional incarceration (as opposed to probation), prison (sentence) (informal) best. Absolute, unconditional.
ehdottomasti Finnish (fin) Absolutely, definitely.

Words with the same origin as ehdottomasti

Descendants of -sti
helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi
Descendants of ehdoton
ehdottomuus