geneettisesti etymology

Finnish word geneettisesti comes from Finnish geneettinen (Genetic.), Finnish -sti

Detailed word origin of geneettisesti

Dictionary entryLanguageDefinition
geneettinen Finnish (fin) Genetic.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
geneettisesti Finnish (fin) Genetically.

Words with the same origin as geneettisesti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi