helposti etymology

Finnish word helposti comes from Finnish helppo (Easy.), Finnish -sti

Detailed word origin of helposti

Dictionary entryLanguageDefinition
helppo Finnish (fin) Easy.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
helposti Finnish (fin) Easily.

Words with the same origin as helposti

Descendants of helppo
helpohko helpota
Descendants of -sti
ehdottomasti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi