hengenvaarallisesti etymology

Finnish word hengenvaarallisesti comes from Finnish -sti, Finnish hengenvaarallinen (Life-threatening, deadly dangerous, perilous.)

Detailed word origin of hengenvaarallisesti

Dictionary entryLanguageDefinition
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
hengenvaarallinen Finnish (fin) Life-threatening, deadly dangerous, perilous.
hengenvaarallisesti Finnish (fin) Life-threateningly.

Words with the same origin as hengenvaarallisesti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi