hengitys etymology

Finnish word hengitys comes from Finnish hengittää ((transitive, intransitive) to breathe.), Finnish -us

Detailed word origin of hengitys

Dictionary entryLanguageDefinition
hengittää Finnish (fin) (transitive, intransitive) to breathe.
-us Finnish (fin) Forms nouns from verbs, describing an action or event.. Forms nouns, indicating resemblance or association. Short form of the suffix -uus, used where the stem of the root adjective ends in a vowel.
hengitys Finnish (fin) Breath, breathing (act or process of breathing). Breath, breathing (air expelled from the lungs). Breath, breathing (single act of breathing in and out).

Words with the same origin as hengitys

Descendants of -us
ajoitus allekirjoitus arvoitus hälytys keskus kirous kokemus kokous laite leikkaus maalaus määräys nopeus pahuksen pahus palvelus puolustus rakkaus rangaistus tarjous vaikutus vakuutus vallan varasto vastaus