hienosti etymology

Finnish word hienosti comes from Finnish -sti, Finnish hieno (Elegant, fancy, posh. Exquisite. Fine. Great, wonderful.)

Detailed word origin of hienosti

Dictionary entryLanguageDefinition
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
hieno Finnish (fin) Elegant, fancy, posh. Exquisite. Fine. Great, wonderful.
hienosti Finnish (fin) Nicely, elegantly, very well (in a manner showing great virtue or skill).

Words with the same origin as hienosti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi