hitaasti etymology

Finnish word hitaasti comes from Finnish -sti, Finnish hidas (Slow.)

Detailed word origin of hitaasti

Dictionary entryLanguageDefinition
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
hidas Finnish (fin) Slow.
hitaasti Finnish (fin) Slowly.

Words with the same origin as hitaasti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi
Descendants of hidas
hitaus