huonosti etymology

Finnish word huonosti comes from Finnish huono (Bad. Poor.), Finnish -sti

Detailed word origin of huonosti

Dictionary entryLanguageDefinition
huono Finnish (fin) Bad. Poor.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
huonosti Finnish (fin) Badly, poorly.

Words with the same origin as huonosti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi