hurskaasti etymology

Finnish word hurskaasti comes from Finnish hurskas ((archaic) wise, deliberate. Pious.), Finnish -sti

Detailed word origin of hurskaasti

Dictionary entryLanguageDefinition
hurskas Finnish (fin) (archaic) wise, deliberate. Pious.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
hurskaasti Finnish (fin) Piously.

Words with the same origin as hurskaasti

Descendants of hurskas
hurskaus
Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi