ikuisesti etymology

Finnish word ikuisesti comes from Finnish ikuinen (Everlasting, eternal. Never-ending, perpetual.), Finnish -sti

Detailed word origin of ikuisesti

Dictionary entryLanguageDefinition
ikuinen Finnish (fin) Everlasting, eternal. Never-ending, perpetual.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
ikuisesti Finnish (fin) Eternally.

Words with the same origin as ikuisesti

Descendants of ikuinen
ikuisuus
Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi