ilmeisesti etymology

Finnish word ilmeisesti comes from Finnish -sti, Finnish ilmeinen (Apparent, evident, obvious.)

Detailed word origin of ilmeisesti

Dictionary entryLanguageDefinition
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
ilmeinen Finnish (fin) Apparent, evident, obvious.
ilmeisesti Finnish (fin) Apparently, evidently, obviously.

Words with the same origin as ilmeisesti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi