innokkaasti etymology

Finnish word innokkaasti comes from Finnish innokas (Avid, eager, enthusiastic.), Finnish -sti

Detailed word origin of innokkaasti

Dictionary entryLanguageDefinition
innokas Finnish (fin) Avid, eager, enthusiastic.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
innokkaasti Finnish (fin) Avidly, eagerly, enthusiastically.

Words with the same origin as innokkaasti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi