jatkuvasti etymology

Finnish word jatkuvasti comes from Finnish jatkuva ((mathematics) continuous. Continuing. Ongoing.), Finnish -sti

Detailed word origin of jatkuvasti

Dictionary entryLanguageDefinition
jatkuva Finnish (fin) (mathematics) continuous. Continuing. Ongoing.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
jatkuvasti Finnish (fin) Continuously, continually, constantly, perpetually:.

Words with the same origin as jatkuvasti

Descendants of jatkuva
jatkuvuus
Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi