johtaminen etymology

Finnish word johtaminen comes from Finnish -minen, Finnish johtaa

Detailed word origin of johtaminen

Dictionary entryLanguageDefinition
-minen Finnish (fin) Forms verbal nouns from verbs, mostly corresponds to the English gerund suffix -ing.. Suffix for the fourth infinitive.
johtaa Finnish (fin) (intransitive) To lead to, result/end in.. (transitive) To deduce, conclude.. (transitive) To guide, conduct, usher.. (transitive) To lead, direct; to supervise, superintend.. (transitive) To lead, make, get, induce.. (transitive) To lead, take, show someone the way to.. (transitive, business) To manage, run, be in charge of.. (transitive, linguistics) To derive, trace back.. (transitive, [...]
johtaminen Finnish (fin) (math, linguistics, genealogy) derivation. (music, of an orchestra) conducting. Leading, governance.

Words with the same origin as johtaminen

Descendants of -minen
ampuminen etsiminen kieltäytyä lukeminen menestyä menettää menetys mennyt mennä muuttaminen näkeminen olemaan oleminen olento oletettavasti olettaa olio olla ollenkaan olo pelastaminen syöminen tapaaminen tuhoaminen tuleminen
Descendants of johtaa
harhaanjohtava harhaanjohtavasti johdate johdatella johdattaa johde johdin johtaja johtajisto johtajuus johteinen johto toimenpide