kilpailla etymology

Finnish word kilpailla comes from Finnish -illa, Finnish kilpa (Contest, race.)

Detailed word origin of kilpailla

Dictionary entryLanguageDefinition
-illa Finnish (fin) Forms action verbs which denote an activity closely related with a noun.. Forms frequentative verbs. The resulting verb often describes a more or less leisurely or long-lasting activity, or an activity that is not overly goal-oriented.
kilpa Finnish (fin) Contest, race.
kilpailla Finnish (fin) To compete, contend.. To race.. To rival.

Words with the same origin as kilpailla

Descendants of -illa
arvailla autoilla epäilemättä epäillä epäilyttää haaveilla hengailla hikoilla hätäillä kokeilla kokoelma kuvailla määräillä nyrkkeilijä nyrkkeillä pelleillä pilailla samoilla tapailla tarjoilla tarkkailija vierailija vierailla vittuilla