kokemus etymology

Finnish word kokemus comes from Finnish -us, Finnish kokea

Detailed word origin of kokemus

Dictionary entryLanguageDefinition
-us Finnish (fin) Forms nouns from verbs, describing an action or event.. Forms nouns, indicating resemblance or association. Short form of the suffix -uus, used where the stem of the root adjective ends in a vowel.
kokea Finnish (fin) (transitive) To experience, undergo; to suffer.. (transitive, rare, in this specific usage) ~ verkko = to check a (fishing) net.
kokemus Finnish (fin) Experience.

Words with the same origin as kokemus

Descendants of -us
ajoitus allekirjoitus arvoitus hälytys keskus kirous kokous laite leikkaus maalaus määräys nopeus pahuksen pahus palvelus puolustus rakkaus rangaistus tarjous vaikutus vakuutus vallan varasto vastaus
Descendants of kokea
ajokoe eläinkoe ennen kokematon keppi koe koeajo koetella koeteltu koetinkivi koettaa kokeilija kokeilla kokematon verikoe ydinkoe