kokoonpuristuvuus etymology

Finnish word kokoonpuristuvuus comes from Finnish -uus (Forms nouns from adjectives, expressing a quality.), Finnish kokoonpuristuva (Compressible.)

Detailed word origin of kokoonpuristuvuus

Dictionary entryLanguageDefinition
-uus Finnish (fin) Forms nouns from adjectives, expressing a quality.
kokoonpuristuva Finnish (fin) Compressible.
kokoonpuristuvuus Finnish (fin) Compressibility.

Words with the same origin as kokoonpuristuvuus

Descendants of -uus
hiljaisuus ikuisuus järjestö kauneus kohteliaisuus mahdollisuus nopeus oikeus omaisuus onnettomuus osuus pahuus poistua sairaus todellisuus totuus tulevaisuus turvallisuus työ työksesi työntekijä työpaikka työskennellä vapaus velvollisuus