kokous etymology

Finnish word kokous comes from Finnish -us, Finnish koota

Detailed word origin of kokous

Dictionary entryLanguageDefinition
-us Finnish (fin) Forms nouns from verbs, describing an action or event.. Forms nouns, indicating resemblance or association. Short form of the suffix -uus, used where the stem of the root adjective ends in a vowel.
koota Finnish (fin) To assemble, combine. To collect together. To summon up (to look within oneself to find and put into action a particular positive quality, such as strength, energy or courage).
kokous Finnish (fin) Meeting, conference, assembly, convent, gathering.

Words with the same origin as kokous

Descendants of -us
ajoitus allekirjoitus arvoitus hälytys keskus kirous kokemus laite leikkaus maalaus määräys nopeus pahuksen pahus palvelus puolustus rakkaus rangaistus tarjous vaikutus vakuutus vallan varasto vastaus
Descendants of koota
kokoelma kokoilla kokooja säännöskokoelma taidekokoelma