koota etymology

Finnish word koota comes from Finnish -ta, Finnish koko (All; see all day, all night. Whole, entire Heap. Size.)

Detailed word origin of koota

Dictionary entryLanguageDefinition
-ta Finnish (fin) A suffix for the partitive singular case. Forms verbs from nouns.
koko Finnish (fin) All; see all day, all night. Whole, entire Heap. Size.
koota Finnish (fin) To assemble, combine. To collect together. To summon up (to look within oneself to find and put into action a particular positive quality, such as strength, energy or courage).

Words with the same origin as koota

Descendants of -ta
arvata erota erottaa haluta haudata kadota kerätä kohdata korvata kuvata lainata luvata murhaaja osia pudota seuraava seurata siivota suojella tajuta tarjota tavata tilata toteuttaa vastata
Descendants of koko
koostaa