kostonhimoinen etymology

Finnish word kostonhimoinen comes from Finnish -himoinen (Having a lust, desire or craving for.), Finnish kosto (Revenge, vengeance.)

Detailed word origin of kostonhimoinen

Dictionary entryLanguageDefinition
-himoinen Finnish (fin) Having a lust, desire or craving for.
kosto Finnish (fin) Revenge, vengeance.
kostonhimoinen Finnish (fin) Revengeful, vindictive.

Words with the same origin as kostonhimoinen

Descendants of -himoinen
kunnianhimoinen kunnianhimoisesti kunnianhimoisuus murhanhimoinen nautinnonhimoinen pelihimoinen rahanhimoinen saaliinhimoinen vallanhimoinen verenhimoinen viinanhimoinen voitonhimoinen