kunnianhimoisesti etymology

Finnish word kunnianhimoisesti comes from Finnish kunnianhimoinen (Ambitious.), Finnish -sti

Detailed word origin of kunnianhimoisesti

Dictionary entryLanguageDefinition
kunnianhimoinen Finnish (fin) Ambitious.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
kunnianhimoisesti Finnish (fin) Ambitiously.

Words with the same origin as kunnianhimoisesti

Descendants of kunnianhimoinen
kunnianhimoisuus
Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi