liikutus etymology

Finnish word liikutus comes from Finnish liikuttaa

Detailed word origin of liikutus

Dictionary entryLanguageDefinition
liikuttaa Finnish (fin) (transitive) To move (physically or emotionally).. (transitive) To rock to sleep.
liikutus Finnish (fin)

Words with the same origin as liikutus

Descendants of liikuttaa
liikutella liikuteltava liikuttava