liitto etymology

Finnish word liitto comes from Finnish -o, Finnish liittää

Detailed word origin of liitto

Dictionary entryLanguageDefinition
-o Finnish (fin) Forms result or action nouns from verbs.. Forms variants from a few nominal roots.
liittää Finnish (fin) (transitive, + illative) To annex, incorporate.. (transitive, + illative) To attach, append, annex, enclose, include, insert, add.. (transitive, + illative) To join, connect, attach, fasten.. (transitive, figuratively, + illative) To associate, link, connect.
liitto Finnish (fin) (theology) covenant. Alliance, league. Cooperation based on common agreement, union. Marriage. Trade union, organization.

Words with the same origin as liitto

Descendants of -o
heitto johto katto kosto lento lentokone lähtö löytö muisto olo paino painostaa palo pelko pelotella pelottaa päivittäin päivä ryöstö sisältö taito veto voitto vuoto
Descendants of liittää
liite liitin liitos liittymä liittyä liityntä liitäntä