maalaus etymology

Finnish word maalaus comes from Finnish -us, Finnish maalata (To score (to make a goal in a ballgame) To paint.)

Detailed word origin of maalaus

Dictionary entryLanguageDefinition
-us Finnish (fin) Forms nouns from verbs, describing an action or event.. Forms nouns, indicating resemblance or association. Short form of the suffix -uus, used where the stem of the root adjective ends in a vowel.
maalata Finnish (fin) To score (to make a goal in a ballgame) To paint.
maalaus Finnish (fin) Painting (act of applying paint). Painting (work of art).

Words with the same origin as maalaus

Descendants of -us
ajoitus allekirjoitus arvoitus hälytys keskus kirous kokemus kokous laite leikkaus määräys nopeus pahuksen pahus palvelus puolustus rakkaus rangaistus tarjous vaikutus vakuutus vallan varasto vastaus
Descendants of maalata
maalaamaton maalaamattomuus maalaamo maalailla maalauttaa