mahdollisesti etymology

Finnish word mahdollisesti comes from Finnish -sti, Finnish mahdollinen (Contingent. Possible. Prospective. Viable.)

Detailed word origin of mahdollisesti

Dictionary entryLanguageDefinition
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
mahdollinen Finnish (fin) Contingent. Possible. Prospective. Viable.
mahdollisesti Finnish (fin) Possibly.

Words with the same origin as mahdollisesti

Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti pahasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi
Descendants of mahdollinen
mahdollistaa mahdollisuus mahis