menetys etymology

Finnish word menetys comes from Finnish menettää ((transitive) To lose, miss.), Finnish -us

Detailed word origin of menetys

Dictionary entryLanguageDefinition
menettää Finnish (fin) (transitive) To lose, miss.
-us Finnish (fin) Forms nouns from verbs, describing an action or event.. Forms nouns, indicating resemblance or association. Short form of the suffix -uus, used where the stem of the root adjective ends in a vowel.
menetys Finnish (fin) Loss.

Words with the same origin as menetys

Descendants of menettää
menetellä menetelmä
Descendants of -us
ajoitus allekirjoitus arvoitus hälytys keskus kirous kokemus kokous laite leikkaus maalaus määräys nopeus pahuksen pahus palvelus puolustus rakkaus rangaistus tarjous vaikutus vakuutus vallan varasto vastaus