oieta etymology

Finnish word oieta comes from Finnish oikea, Finnish -eta

Detailed word origin of oieta

Dictionary entryLanguageDefinition
oikea Finnish (fin) Appropriate, proper, fitting. Just, fair. Real, true. Right (opposite of left). Right, correct (morally good, acceptable; free from error, true; opposite of wrong).
-eta Finnish (fin) Forms verbs from adjectives, meaning "to become (adjective)" or "to become more (adjective)".
oieta Finnish (fin) (intransitive) To straighten (up/out).

Words with the same origin as oieta

Descendants of oikea
haastaa oikeuteen luonnonoikku oikaista oikaista koipensa oikein oikeisto oikeistolaisuus oikeus oikku oikoa oikukas oikullisuus oikutella oikuttelu ojentaa
Descendants of -eta
aleta aueta edetä harmeta helpota kelmetä kypsetä lievetä loiveta lähetä lämmetä löyhetä nuoreta pidetä sievetä souketa suureta tahmeta takeneva tihetä vahveta vanheta vanketa yletä