olio etymology

Finnish word olio comes from Finnish olemaan, Finnish -io

Detailed word origin of olio

Dictionary entryLanguageDefinition
olemaan Finnish (fin)
-io Finnish (fin) Forms nouns from other nouns, adjectives, numbers or their stems.. Forms nouns from verbs or verbal stems.
olio Finnish (fin) (philosophy) object. (programming) object. Creature, being, thing.

Words with the same origin as olio

Descendants of olemaan
oleen
Descendants of -io
aukio haaskio hylkiö hymiö jalkio keittiö kolmio kolmiomittaus kolmiopiste kolmioviila kuusio neliö salvio saunio sikiö säästiö tiiviö umpiointi umpioitua umpiotölkki valkio valtio varpio ääntiö