opiskella etymology

Finnish word opiskella comes from Finnish oppia, Finnish -skella

Detailed word origin of opiskella

Dictionary entryLanguageDefinition
oppia Finnish (fin) (intransitive) To learn (to do something = active 3rd infinitive in illative, -maan/-mään).. (transitive) To learn (something).
-skella Finnish (fin)
opiskella Finnish (fin) (transitive, intransitive) To study something (to pursue studies of, e.g. at a university).

Words with the same origin as opiskella

Descendants of oppia
ope opetella opettaa opettaja opinnot opiskelija oppiminen
Descendants of -skella
ammuskelu anniskelu etsiskellä hiiviskellä istuskella itkeskellä kosiskella kuljeskella laskeskella lemmiskellä lueskella mietiskely nautiskella nieleskellä nieleskely nuoleskella painiskella paneskella piereskellä pohdiskella pureskella syljeskellä yskiskellä