pahasti etymology

Finnish word pahasti comes from Finnish paha, Finnish -sti

Detailed word origin of pahasti

Dictionary entryLanguageDefinition
paha Finnish (fin) (idiomatic:) paha mieli sadness, offense, umbrage (literally "bad mind"). See the adverb pahoillaan.. Bad, ill. Difficult, hard, tricky. Evil The evil.
-sti Finnish (fin) (adverbial suffix, comparable) Forms adverbs from adjectives; corresponds to the English suffix -ly.. (intensifier) Forms intensifying adverbs from certain nouns.. (multiplicative) Corresponds number + times structure in English.. -ist (forms names of occupations from some nouns). -ist (supporter of an idea).
pahasti Finnish (fin) Badly.

Words with the same origin as pahasti

Descendants of paha
pahe paheellinen paheta pahis pahoinvoiva pahoittaa pahuksen pahus pahuus salainen pahe
Descendants of -sti
ehdottomasti helposti henkilökohtaisesti hienosti hitaasti huonosti ikuisesti ilmeisesti jatkuvasti kahdesti kovasti luultavasti nopeasti oikeasti rauhallisesti selvästi tarkasti tietysti toivottavasti vakavasti valitettavasti varmasti varovasti välittömästi