paheta etymology

Finnish word paheta comes from Finnish paha, Finnish -eta

Detailed word origin of paheta

Dictionary entryLanguageDefinition
paha Finnish (fin) (idiomatic:) paha mieli sadness, offense, umbrage (literally "bad mind"). See the adverb pahoillaan.. Bad, ill. Difficult, hard, tricky. Evil The evil.
-eta Finnish (fin) Forms verbs from adjectives, meaning "to become (adjective)" or "to become more (adjective)".
paheta Finnish (fin) (intransitive) To relapse.. (intransitive) To worsen.

Words with the same origin as paheta

Descendants of paha
pahe paheellinen pahis pahoinvoiva pahoittaa pahuksen pahus pahuus salainen pahe
Descendants of -eta
aleta aueta edetä harmeta helpota kelmetä kypsetä lievetä loiveta lähetä lämmetä löyhetä nuoreta oieta pidetä sievetä souketa suureta tahmeta takeneva tihetä vahveta vanheta vanketa yletä