pahus etymology

Finnish word pahus comes from Finnish paha, Finnish -us

Detailed word origin of pahus

Dictionary entryLanguageDefinition
paha Finnish (fin) (idiomatic:) paha mieli sadness, offense, umbrage (literally "bad mind"). See the adverb pahoillaan.. Bad, ill. Difficult, hard, tricky. Evil The evil.
-us Finnish (fin) Forms nouns from verbs, describing an action or event.. Forms nouns, indicating resemblance or association. Short form of the suffix -uus, used where the stem of the root adjective ends in a vowel.
pahus Finnish (fin) Devil, heck, hell (mild swearword) Dang, darn, damn, blimey, drat, rats (a mild curse).

Words with the same origin as pahus

Descendants of paha
pahe paheellinen paheta pahis pahoinvoiva pahoittaa pahuksen pahuus salainen pahe
Descendants of -us
ajoitus allekirjoitus arvoitus hälytys keskus kirous kokemus kokous laite leikkaus maalaus määräys nopeus palvelus puolustus rakkaus rangaistus tarjous vaikutus vakuutus vallan varasto vastaus