paino etymology

Finnish word paino comes from Finnish painaa, Finnish -o

Detailed word origin of paino

Dictionary entryLanguageDefinition
painaa Finnish (fin) (intransitive) to weigh. (slang) to fuck. (transitive) to print (a book). (transitive) to push, press.
-o Finnish (fin) Forms result or action nouns from verbs.. Forms variants from a few nominal roots.
paino Finnish (fin) (fishing) sinker (weight used in fishing to cause the line or net to sink). (phonetics) stress. Press (general term for a printing machine). Press, weight (passive device to apply pressure to something). Weight.

Words with the same origin as paino

Descendants of painaa
näet nähdä näkemiin näkeminen näkemys näkijä näkymä näkymättömästi näkymätön näkyviin näkyä näyte näytellä näytin näyttelijä näyttely näyttää näyttö näytös painajainen painin painos painostaa painottaa painua
Descendants of -o
heitto johto katto kosto lento lentokone liitto lähtö löytö muisto olo palo pelko pelotella pelottaa päivittäin päivä ryöstö sisältö taito veto voitto vuoto