peruskartoittaa etymology

Finnish word peruskartoittaa comes from Finnish perus-

Detailed word origin of peruskartoittaa

Dictionary entryLanguageDefinition
perus- Finnish (fin) Basic, elemental, fundamental, rudimentary, normal, typical, average. Primal.
peruskartoittaa Finnish (fin)

Words with the same origin as peruskartoittaa

Descendants of perus-
perusaines perusajatus perusasia perusedellytys peruselintarvike perushankinnat peruskilpailu peruskorjaus peruskysymys perusluku perusluonne perusmaksu perusmuoto perusolemus perusoletus perusominaisuus perusoppi perusparannus peruspiirre peruspuku peruspääoma perussidos perussijoitus perusyksikkö