perustanta etymology

Finnish word perustanta comes from Finnish -nta (Forms nouns that describe an action.), Finnish perustaa

Detailed word origin of perustanta

Dictionary entryLanguageDefinition
-nta Finnish (fin) Forms nouns that describe an action.
perustaa Finnish (fin) (intransitive, + elative, colloquial) To care for/about, like, be fond of. Used mostly in negative sentences.. (transitive) To base (on = illative).. (transitive) To establish, found, set up, institute.
perustanta Finnish (fin) (business) founding.

Words with the same origin as perustanta

Descendants of -nta
halveksinta hieronta idäntä kellunta kullanhuuhdonta kysyntä laskenta liikunta puhkinta sanonta säädäntä taionta taonta tartunta toiminta torjunta torjuntahävittäjä töpeksintä uusinta vaihdanta vaihdunta valinta valvonta ärjyntä
Descendants of perustaa
perusta perustaminen perustella perustua