psykofysiikka etymology

Finnish word psykofysiikka comes from Finnish fysiikka (Physics. Physique.), Finnish psyko- (Psycho-.)

Detailed word origin of psykofysiikka

Dictionary entryLanguageDefinition
fysiikka Finnish (fin) Physics. Physique.
psyko- Finnish (fin) Psycho-.
psykofysiikka Finnish (fin) Psychophysics.

Words with the same origin as psykofysiikka

Descendants of psyko-
psykoaktiivinen psykoanalyysi psykobiologia psykodraama psykodynaaminen psykodynamiikka psykofysiologia psykofyysinen psykogeeninen psykogerontologia psykohistoria psykokineettinen psykokinesia psykolingvistiikka psykologia psykologisesti psykomotoriikka psykomotorinen psykopaatti psykosomatiikka