radiotekniikka etymology

Finnish word radiotekniikka comes from Finnish tekniikka (Engineering. Method. Technique. Technology.), Finnish radio (Radio.)

Detailed word origin of radiotekniikka

Dictionary entryLanguageDefinition
tekniikka Finnish (fin) Engineering. Method. Technique. Technology.
radio Finnish (fin) Radio.
radiotekniikka Finnish (fin) Radio technology.

Words with the same origin as radiotekniikka

Descendants of tekniikka
kryotekninen tekniikan ylioppilas