rakkaus etymology

Finnish word rakkaus comes from Finnish -us, Finnish rakas (A darling, sweetheart, love. Dear, beloved, cherished.)

Detailed word origin of rakkaus

Dictionary entryLanguageDefinition
-us Finnish (fin) Forms nouns from verbs, describing an action or event.. Forms nouns, indicating resemblance or association. Short form of the suffix -uus, used where the stem of the root adjective ends in a vowel.
rakas Finnish (fin) A darling, sweetheart, love. Dear, beloved, cherished.
rakkaus Finnish (fin) Love, affection.

Words with the same origin as rakkaus

Descendants of -us
ajoitus allekirjoitus arvoitus hälytys keskus kirous kokemus kokous laite leikkaus maalaus määräys nopeus pahuksen pahus palvelus puolustus rangaistus tarjous vaikutus vakuutus vallan varasto vastaus
Descendants of rakas
raksu