rangaistus etymology

Finnish word rangaistus comes from Finnish -us, Finnish rangaista

Detailed word origin of rangaistus

Dictionary entryLanguageDefinition
-us Finnish (fin) Forms nouns from verbs, describing an action or event.. Forms nouns, indicating resemblance or association. Short form of the suffix -uus, used where the stem of the root adjective ends in a vowel.
rangaista Finnish (fin) (transitive) To punish, penalise/penalize, mete out a penalty/punishment for.
rangaistus Finnish (fin) Comeuppance. Penalty. Punishment.

Words with the same origin as rangaistus

Descendants of -us
ajoitus allekirjoitus arvoitus hälytys keskus kirous kokemus kokous laite leikkaus maalaus määräys nopeus pahuksen pahus palvelus puolustus rakkaus tarjous vaikutus vakuutus vallan varasto vastaus
Descendants of rangaista
rankaisija